Vedeli ste o tom, že spisovná slovenčina je opäť bohatšia, a to vďaka 5. vydaniu  Krátkeho slovníka slovenského jazyka? V príručke  pribudli nové pomenovania, ako aj nové aktuálne i ustálené slovné spojenia a frazeologické jednotky. Svedčí to o dynamike  vývoja spoločnosti a tým aj jazyka ako dorozumievacieho prostriedku.

V spisovnej slovenčine je najnovšie „povolené“: blogovaťememeskovať či esemeskovaťkamerovať alebo sa prostredníctvom notbuku prihlásiť na fejsbuk.

Ministerstvo kultúry  vyhlásilo 5. vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka za jednu zo základných kodifikačných príručiek. Najaktuálnejší Krátky slovník slovenského jazyka  – 5.vydanie – je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť a  slovník platí ako všeobecne záväzná kodifikačná príručka. Obsahuje viac ako 70 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou jej okrajových oblastí, ako sú niektoré nové slová, zastarávajúce, knižné slová, ale aj hovorové a nespisovné výrazy.

ĽS