Študenti 1. G, 2. OB a 3. OB triedy sa zapojili do súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov . Téma roka 2021  bola: Spotrebiteľ nakupuje ekologicky priateľské produkty a odoláva zavádzaniu. 

Vyhlasovateľom súťaže bolo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Metodicko-pedagogické centrum Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Ľubovnianska knižnica. Bežal už  24. ročník celoslovenskej a 21. ročník medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život.

Pár rokov sa zapájame  už s každoročnou pravidelnosťou. Tohto roku každá trieda vytvorila samostatný časopis a poslala ho do súťaže. Ocenení sme síce priamo neboli , ale skončili sme v prvej polovici súťažiacich. Študentom ďakujeme za odvedenú prácu a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Ing. Viera Bakošová