Majstri odborného výcviku a učitelia odborných predmetov sa 8.2. 2024 sa zúčastnili dňa otvorených dverí najväčšieho školiaceho baristického strediska Slovenska, ktoré sídli v Trnave.
V tento deň sa zišli pedagógovia z celého Slovenska a spoznávali svet kávy z iného hľadiska. Diskutovali o odbornom vzdelávaní mladých baristov. Taktiež programom boli ukážky či ochutnávky nielen rôznych káv ale aj miešaných nápojov.