Exkurzie Novinky
0

Cieľom moderného vzdelávania je poskytnúť žiakom čo najviac podnetov, vzbudiť v nich zvedavosť a túžbu po vzdelávaní, chuť neustále sa zdokonaľovať, sledovať nové trendy v odbore, inšpirovať sa  najlepšími a pripravovať sa na čo najlepšie  profesionálne uplatnenie. Tieto podnety poskytujú odborné exkurzie. Ak sa konajú v zahraničí, v známych strediskách a výnimočných zariadeniach cestovného ruchu, sú o to atraktívnejšie a žiaci majú o ne veľký záujem. Škola preto využíva všetky dostupné možnosti, aby príležitosť vycestovať za skúsenosťami aj do zahraničia, umožnila čo najväčšiemu počtu žiakov. Vďaka grantu z projektu v rámci programu Moderné vzdelávanie sa týždenného pobytu v Taliansku mohlo zúčastniť 35 žiakov.