Naša škola implementuje projekt Erasmus+ pre žiakov školy. Tento projekt je u našich študentov veľmi obľúbený. Aj v tomto školskom roku 13 žiakov bilingválnej obchodnej akadémie absolvovalo od 23. 2. – 16. 3. 2024 odbornú stáž v nemeckom meste Schkeuditz. Tento projekt prináša v rámci medzinárodnej mobility stretávanie sa mladých ľudí s ambíciou získania odborných zručností v multikultúrnom a multijazykovom prostredí. Prináša tiež spoznávanie prírodných krás a historických pamiatok hostiteľskej krajiny. Počas troch týždňov navštívili a bližšie spoznali účastníci projektu mestá Berlín, Drážďany, Lipsko a Halle. Odborná stáž sa tradične ukončuje slávnostným odovzdávaním certifikátov o absolvovaní praxe, ktoré si žiaci môžu doplniť k svojim životopisom. Okrem neho si absolventi prinášajú veľa nových skúseností, zážitkov a priateľstiev.