Novinky
0

19. decembra 2024 žiaci 3. HA a žiaci predmetu etická výchova zorganizovali pre ukrajinské deti žijúce spolu s rodičmi na našom školskom internáte Mikulášske posedenie. Deťom pripravili darčeky a malé pohostenie za finančné prostriedky, ktoré v rámci akcie Dobrý anjel vyzbierali od žiakov a zamestnancov našej školy. Všetkým patrí veľká vďaka.