Frajeri na záver

Naša škola zorganizovala lyžiarsky a snoubordingový výcvik v dvoch turnusoch. Od 7. februára 2022 do 11. februára 2022 sa LaSV zúčastnilo 71 žiakov prvých ročníkov a od 14. 02. 2022 do 18. 02. 2022 53 žiakov druhých ročníkov. Žiaci boli ubytovaní v našom školskom internáte, kde mali zabezpečenú celodennú stravu a voľnočasové aktivity, ktoré organizovali pedagogickí pracovníci. Na lyžovanie a snoubording sa každý deň prepravovali objednaným autobusom do Oravského Veselého na lyžiarsky svah, ktorý sa nachádza v lone krásnej hornooravskej prírody. Svah bol každý deň kvalitne upravený pre bezpečné lyžovanie a snoubording. Výcvik sa realizoval pod vedením pedagogických pracovníkov – inštruktorov, ktorí vykonávali výcvik v skupinách podľa výkonnosti. Aj vďaka ich zodpovednej práci a disciplíne študentov sa za celý čas výcviku v obidvoch turnusoch nestal žiadny úraz. Verím, že sa nám podarilo splniť plánovaný výchovno-vzdelávací cieľ. Ďakujem veľmi pekne všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, žiakom a ostatným zainteresovaným pracovníkom a výborne odvedenú prácu.

Od 14. 02. 2022 do 18. 02. 2022 sa nám všetkým druhákom naskytla možnosť zúčastniť sa na lyžiarskom a snoubordingovom výcviku v Oravskom Veselom. Aj keď nám jeden deň počasie neprialo, napriek tomu sme si všetko veľmi užili a naučili sa niečo nové. Neodniesli sme si len nové skúsenosti, svalovicu a modriny, ale tiež upevnené kolektívne vzťahy a pekné spomienky. V mene všetkých prvákov a druhákov by sme sa chceli v prvom rade poďakovať pani zriaďovateľke Oľge Farskej,  ktorá umožnila žiakom prvých a druhých ročníkov zúčastniť sa tohto výcviku a taktiež profesorom,  majstrom, kuchárom, čašníkom, pracovníkom recepcie a všetkým, ktorí nám vytvárali ideálne podmienky. Ďakujeme.

Katarína Miková, vedúca LaSV.