KOŽAZ sa realizuje v treťom ročníku formou zamestnania na jednotlivých stanovištiach okolo školy.  V rámci účelových cviční sa realizuje turistický pochod na Rio de Klin alebo plavba loďou na Slanický ostrov.

V rámci súťaží, ktoré organizuje SAŠ na školách sa každoročne zúčastňujeme súťaží v cezpoľnom behu, futsale, florbale, stolnom tenise, basketbale, bedmintone, atletike a streľbe zo vzduchovky.