Aj našu školu navštívila lektorka z medzinárodnej organizácie Centrum pre európske záležitosti,  ktorá viedla besedu so žiakmi  k téme: Informačná vojna a alternatívne fakty, konšpiračné teórie a extrémizmus v praxi.

Beseda mala dynamický spád, žiaci sa aktívne zaujímali o  súčasné dianie vo svete,   zapájali sa do diskusie, kládli lektorke otázky rôzneho charakteru. Z hľadiska dnešných aktuálnych udalostí  dominovala téma Utečenci a migračná kríza vo svete, ale aj nástrahy facebooku či  extrémistické nálady na Slovensku. Beseda v plnej miere splnila svoj účel.