Už niekoľko rokov nám vedenie našej školy v spolupráci s OZ V.I.A.C v Trstenej  ponúka možnosť účastí dobrovoľníkov na konverzačných hodinách anglického jazyka. Tento rok nám takmer dva mesiace spestrovala svojou prítomnosťou hodiny anglického jazyka  vždy vysmiata, pozitívne naladená a milá Assel z Kazane. 

Keďže bola našim študentom aj  vekovo blízka, prijali ju veľmi spontánne a prirodzene. Jej prostredníctvom sa mali možnosť oboznámiť aj s rozdielnymi kultúrami a spôsobom života v iných krajinách. Ich pozornosť pútala aj cestovateľskými zážitkami. O práci dobrovoľníkov sa mohli naši študenti oboznámiť aj formou prezentácie od  pána Jána Takáča, koordinátora našej dobrovoľníčky.

Do učiteľského kolektívu veľmi dobre zapadol aj Londýnčan Sam, ktorý počas trojmesačného pobytu na Slovensku vyučoval dvakrát týždenne  hodiny konverzácie študentov bilingválnej obchodnej akadémie. Študentov si získal svojím neformálnym vystupovaním, precíznou prípravou na vyučovacie hodiny a ochotou komunikovať s nimi aj počas prestávok.

Ako zhodnotili obaja svoje pôsobenie medzi nami? „ We have really enjoyed our time at the school in Slanica. The standard of English among the students is very high. The students were respected and wanted to learn. The  teachers were friendly, helpful and welcoming, too.“

S bezprostrednou Assel a komunikatívnym Samom sa nám lúčilo veľmi ťažko. Na Slanici zanechali  hlbokú stopu. Assel želáme veľa šťastia a úspechov počas štúdia v Ríme a Samovi to isté počas jeho lektorského pôsobenia na Malorke. Veríme, že keď budú niekedy v budúcnosti spomínať na svoje pôsobenie  na Slovensku, v ich spomienkach budú mať pevné miesto aj Slaničiari.

A poďakovanie z ich strany patrí aj všetkým majsterkám a majstrom odborného výcviku za  vždy chutne navarené a pekne naservírované obedy v útulnom prostredí školskej jedálne.