Vzdelávacie aktivity na tému voda pokračovali v dňoch od 1. do 5. apríla 2019 vo Francúzsku.

Keďže hlavným cieľom medzinárodného stretnutia projektových partnerov bolo spoznať využitie morskej vody, špecifiká prímorskej krajiny, prírodné fenomény (príliv, odliv), časť programu sa odohrávala v prímorskom regióne na severozápade Francúzska, na bretónskom polostrove Quiberon.

 

Pestrý program spočíval v spoznávaní prímorskej krajiny.

Dozvedeli sme sa o vyžití darov prímorského pobrežia.

Dary mora sme sa naučili využiť…i vychutnať.

Odborné exkurzie boli zamerané na spoznávanie tradícií regiónu, oboznámenie sa s tradičným spracovaním rýb a ustríc, prípravou odborníkov na povolania súvisiace s rybolovom a námorníctvom a spoznávanie krás tohto regiónu.

 

Vzácna bola aj návšteva reštaurácie ocenenej Michelinovskou hviezdou.

 

Pre všetkých žiakov i pedagógov priniesol náročný ale bohatý program množstvo nových skúseností, informácií, zážitkov. Zdokonalil komunikáciu v anglickom jazyku, obohatil slovnú zásobu o novú terminológiu, bol príležitosťou nadviazať nové priateľstvá. Ale najmä prispel k uvedomeniu si vzácnosti vody vo všetkých jej podobách ako nenahraditeľného prírodného zdroja.