Novinky
1

Milí žiaci, rodičia,

aj od  18. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančnou formou. Prosíme o zodpovednosť v prihlasovaní na online hodiny a odovzdávanie Vašich úloh v termíne. Nezadnite na adekvátnu komunikáciu s vyučujúcimi, aby sme predišli problémami vo vzdelávaní.

O ďalších podmienkach prezenčného vzdelávania Vás budeme priebežne informovať cez platformu EDUPAGE. Postupovať budeme podľa aktuálnych usmernení, ktoré nájdete na web stránke MŠSR. Tu.

Zároveň upozorňujeme na dokument – Rozhodnutie ministra zo dňa 4. januára 2021 – tu klikni.

Metodický pokyn k hodnoteniu a klasifikácii žiakov – pdf súbor.

Prajeme Vám úspešný začiatok kalednárneho roka. Veríme, že čochvíľa sa vidíme osobne aj v škole. Vedenie školy

Komentáre  ( 1 )

  • A startup company or startup is a company or temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model.A startup company or startup is a company or temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *