Organizácia Živica v spolupráci so spoločnosťou SEWA sa venujú už niekoľko rokov problematike elektroodpadu. Masívna produkcia elektrodpotrebičov, znížená cena predaja a súčasný konzumný spôsob života znečisťujú našu planétu Zem. Naša škola sa tento školský rok 2020/21 zapojila  do celoslovenského  projektu “Elektro Odpad – Dopad”. Cieľom projektu je začleniť tému elektroodpadu do výučby a posilniť tým myšlienku zodpovednej spotreby v bežnom živote, ale i fungovaní školy.  Bližšie info o projekte nájdete na http://elektroodpad.zivica.sk/