Súťažíme dištančne

Dňa 22. 3. prebehlo krajské kolo Ekonomickej olympiády pre Žilinský kraj, ktorého sa zúčastnila aj naša žiačka, Natália Brišová z 5.BOA. Táto olympiáda, ktorú už 4. rok organizuje organizácia INESS, sa zameriava nielen na finančnú gramotnosť a podnikanie, ale aj na iné dôležité ekonomické oblasti ako je medzinárodný obchod, menové otázky, aktuality v ekonomike, hospodársku politiku, ekonomickú históriu či podnikové financie.

Kým krajské kola v minulosti prebiehali prezenčne v krajských mestách Slovenska, tento rok sa kvôli aktuálnej pandemickej situácii toto podujatie presunulo do online priestoru. Napriek tomu sa však organizátori snažili zabezpečiť čo najpodobnejšiu atmosféru, objektivitu a hladký priebeh súťaže.

Súťažný Zoom Meeting sa začal privítaním, objasnením inštrukcií a odovzdaním prístupových hesiel, za ktorým nasledoval samotný test. Čo účastníkom počas súťaže jednoznačne chýbalo bolo práve prostredie a atmosféra súťaže a stretnutie sa s ostatnými účastníkmi, keďže týmto spôsobom nemali možnosť spolu komunikovať.

Do celoslovenského kola zo Žilinského kraja postúpili 3 najlepší, medzi ktorých sa Natália, žiaľ, nezaradila. Povzbudzujeme však všetkých študentov zúčastniť sa Ekonomickej olympiády budúci rok, ktorá by sa už mohla konať prezenčné. Natálii za vzornú prezentáciu školy ďakujeme.