Covid Novinky
0

Dobrý deň,

vedenie Súkromnej Spojenej školy EDUCO Vás pozýva na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v priestoroch jedálne školy dňa 23. 9. 2021 od 14,30 h.

Hlavným bodom programu je: Voľba členov do Rady školy.

Vaša účasť je potrebná!

Ing. Anna Kozáková
riaditeľka školy