Covid Novinky
0

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Na základe COVID-AUTOMATU, ktorý je platný od 22.02.2021 Vám oznamujem, že okres Námestovo sa nachádza v 3. stupni varovania (t. j. bordová farba). Podľa rozhodnutia ministerstva školstva a odporúčania RÚVZ Dolný Kubín sa od 22. 02.2021 začne na našej škole za dodržania prísnych hygienických podmienok a vyhlášky ministerstva zdravotníctva prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov.

 

Od pondelka 22.02.2021 bude vstup do školy umožnený len osobám (zamestnanci školy a žiaci končiacich ročníkov, t. j. triedy IV.AB, II.NŠ, V.HA, V.OB, III.CDF), ktoré majú negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo majú uznanú výnimku pre testovanie na COVID-19. Pri vstupe do budovy budeme požadovať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (vyhlásenie je možné vyplniť elektronicky cez Edupage) spolu s kópiou certifikátu. 

 

Žiakom, ktorí nesplnia aktuálne platné podmienky pre nástup na prezenčné vyučovanie nedokážeme zabezpečiť dištančné vzdelávanie paralelne s prezenčným. Je potrebné postupovať ako pri CHOROBE alebo OSPRAVEDLNENEJ neprítomnosti žiaka. Ďalšie dôležité informácie a pokyny k návratu žiakov do školy budeme v najbližších dňoch sprístupňovať prostredníctvom osobného konta na stránke Edupage.

 

Vyhlásenie pre plnoletých si stiahni sem  Vyhlásenie pre neplnoletých si stiahni sem