20. novembra 2019 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy 100 rokov Československej republiky, ktorá okrem iného bola zameraná na 100 rokov Československa v gastronómii. Na spracovaní tejto témy sa podieľal žiak V.HA triedy Ľubomír Staňo, pre ktorého to bola časť praktickej maturitnej skúšky. Výstava návštevníkom približuje toto historické obdobie, ktoré si v tomto čase pripomíname. Slávnostnej vernisáže sa zúčastnili aj pedagogickí zamestnanci, ktorí pracovali na našej škole aj v minulosti. Slávnostnú vernisáž otvoril zástupca školy pre praktické vyučovanie p. Ľubomír Petrovič.