Vytlačiť

Kvôli pandémii _Sme doma

Milí žiaci našej školy

Prihováram sa v čase distančného vzdelávania. Ako sociálny pedagóg, ako Váš partner a mentor a Vy moji mentee. Chcem Vás podporiť v týchto náročných chvíľkach, ktoré trávite doma namiesto školy. Situácia pandémie je vážna, vírus sa šíri a neostáva nám nič iné len dodržiavať protiepidemiologické opatrenia. Hlavne opatrenia na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbaniu sa cestovaniu, prísna hygiena rúk a dýchacej /respiračnej/ etikety.

Motivačný list KUK.