forex trading logo

Úvod Prijímacie konanie
Prijímacie skúšky
PDF Vytlačiť E-mail

Prijímacie konanie  pre školský rok 2020/2021

aktuálne  

KRITÉRIA prijímacieho konania pre školský rok  2019/2020 org. zložka Súkromná obchodná akadémia - BOA pdf

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

na 5-ročné bilingválne štúdium (slovensko – anglické) pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

Riaditeľ Súkromnej  Spojenej školy EDUCO,  Slanická osada 2178,  Námestovo organizačná zložka Súkromná obchodná akadémia v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona 324/2012 Z. z.  a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje kritériá prijímacieho konania na prijatie žiakov do 1. ročníka študijného odboru

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium   5- ročné (slovensko–anglické) na školský rok 2020/2021

Posledná zmena na Piatok, 31 Január 2020 13:42
Čítajte viac...
 
Vytlačiť

     Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

Obchodná akadémia - bilingválne štúdium bude mať talentové skúšky dňa 23. marca 2020. Informácie bude aktualizovať postupne. Ak máte už teraz záujem o informácie, kontaktujte nás. 

Prvý a druhý termín prijímacích skúšok na stredné školy v ostatných odboroch sa uskutoční 11. a 14. mája 2020.

 

Kritériá prijímacieho konania  pre rok 2018 v PDF


Posledná zmena na Pondelok, 13 Január 2020 09:49
 
Vytlačiť

     Ukážky testov na prijímacie skúšky

Ukážka testu zo SJL    
Posledná zmena na Piatok, 22 November 2019 09:03