forex trading logo

Úvod Projekt ERASMUS+ YES projekt 2016/2018
YES
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Erasmus YES projekt v Nemecku

Mať možnosť navštíviť Nemecko prostredníctvom projektu Erasmus+ bolo veľkou príležitosťou spoznať túto krajinu,  navštíviť rôzne kultúrne pamiatky, pozorovať život a hlavne rozprávať cudzou rečou. Navštíviť reštaurácie, pozorovať ich obsluhu, ochutnať ich jedlá bola výzva. Videli sme výrobu rôznych produktov, podnikanie v praxi . Zapôsobilo na nás najmä ich spoločensky zodpovedné podnikanie, ktorým pomáhajú aj iným ľuďom mimo svojej firmy. Zistili sme, že rozprávať na hodine cudzieho jazyka, či angličtiny alebo nemčiny, je niečo úplne iné. Ale rozprávať sa priamo s kamarátom z inej krajiny  je výborná skúsenosť. (Martin Madleňák, I.HA)

 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Výsledky jednotlivých mobilít

Prvé stretnutia, začiatok spolupráce

https://padlet.com/LPJG/YESPROJECT

Slovensko

https://padlet.com/davlp/YESPROJECTSLOVAKIA2017

Francúzsko

https://padlet.com/davlp/YESprojectFRANCE2017

Portugalsko fotky

https://padlet.com/LPJG/PORTUGALoct2017

Portugalsko výstuupy

https://padlet.com/LPJG/PORTUGALYESPROJECT2017

Anglicko

https://padlet.com/LPJG/YESPROJECTENGLAND

Nemecko

https://padlet.com/LPJG/YESPROJECTGERMANY2018

Diseminácia

https://padlet.com/LPJG/YESPROJECT2018

 

 

Posledná zmena na Piatok, 27 Apríl 2018 10:45
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal mk   
Streda, 29 November 2017 18:24

Cestujeme reálne aj virtuálne

Pred pár týždňami sa vrátili štyri žiačky bilingválnej akadémie a tri učiteľky z Portugalska, kde sa konalo stretnutie účastníkov projektu YES v rámci ERASMUS+. Počas týždňa sme spoznávali turisticky príťažlivé miesta Portugalska, vďaka stretnutiam a  prednáškam s odborníkmi v oblasti turizmu sme sa dozvedeli o trendoch a aktuálnom stave cestovného ruchu v Portugalsku a hľadali spoločné črty s cestovným ruchom na Slovensku.
Po návrate nasledovala virtuálna časť mobility – sumarizácia poznatkov, propagácia výsledkov, tvorba výsledných produktov v podobe videí, pokračovanie komunikácie so zahraničnými partnermi prostredníctvom spoločnej platformy PADLET. Súčasťou tejto časti mobility bolo aj stretnutie s rodičmi účastníčok stretnutia v Portugalsku. Cieľom bolo zhodnotiť prínosy pobytu v zahraničí, diskutovať o význame aktivít, ale najmä odovzdanie európskeho dokladu o zručnostiach nadobudnutých v medzinárodnom prostredí – EUROPASSu mobilita, ktorý vydáva Národné stredisko EUROPASS.
Dievčatám ďakujeme za prezentáciu školy aj Slovenska a veríme, že európsky doklad im uľahčí uplatnenie sa v profesionálnom živote, prípadne v ďalšom štúdiu.
Posledná zmena na Streda, 29 November 2017 18:30
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal mk   

AN ERASMUS+ MULTILATERAL SCHOOL PROJECT

2016-2018

Young, European and Skilled

Mladí, zruční Európania

Začal sa nový školský rok a s ním nielen nové povinnosti pre žiakov a učiteľov, ale aj veľa zaujímavých aktivít, súťaží, zážitkov.

Medzi atraktívne podujatia na našej škole už tradične patria projektové aktivity vyplývajúce z projektu ERASMUS+. Ide najmä o mobility do partnerských krajín, ktorými aktuálne sú Francúzsko, Portugalsko, Nemecko a Anglicko. Tento školský rok nás čaká návšteva portugalskej, anglickej a nemeckej školy.

Okrem týchto medzinárodných stretnutí v priebehu školského roka zorganizujeme viaceré projektové aktivity. Začali sme, podobne ako ostatné partnerské školy, otvorením bylinkovej záhrady. Tá nám nielen skrášli prostredie školy, ale poslúži aj ako zdroj čerstvých bylín, šalátov, zeleniny pri príprave jedál a nápojov v rámci odborného výcviku.

Budeme radi, ak vďaka našej školskej záhradke objavia záľubu v záhradkárčení aj mnohí naši  žiaci i učitelia. cheeky

Posledná zmena na Pondelok, 04 September 2017 17:01
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Latku sme položili vysoko!

Učitelia i žiaci Spojenej školy Slanická osada, Námestovo s potešením prijali rozhodnutie Národnej agentúry programu celoživotného vzdelávania, ktorá schválila účasť v projekte GASTURCOM v rámci programu COMENIUS Školské partnerstvá.
Cieľom projektu je medzinárodná spolupráca partnerských škôl z Anglicka, Nemecka a  Francúzska v oblasti gastronómie, cestovného ruchu a obchodu. Atraktívnou a veľmi obohacujúcou projektovou aktivitou sú medzinárodné mobility.Prvé stretnutie v rámci tohto projektu sa konalo v dňoch 11. 03. – 15. 03. 2014 práve na Spojenej škole. Zúčastnilo sa ho 31 zahraničných účastníkov a 24 slovenských žiakov a učiteľov.

 

Jednotlivé dni projektového stretnutia boli vyplnené pestrým a bohatým programom, obsahom ktorého boli zoznamovacie aktivity, prezentácie zúčastnených krajín a škôl, prezentácie národných produktov.Veľkému záujmu sa tešili workshopy, v rámci ktorých sa žiaci partnerských škôl zapojili do prípravy slovenských gastronomických špecialít – bryndzových halušiek, strapačiek, pirohov. Vyskúšali si aj výrobu syrových korbáčikov, zdobenie medovníkov, výrobu čokoládových praliniek, marcipánových ozdôb. Každý si mohol vyrobiť drevený suvenír pomocou servítkovej techniky.Pozitívny zážitok zo Slovenska umocnila návšteva jedinečného mesta zapísaného do zoznamu UNESCO – Banskej Štiavnice a banského múzea.Organizačné zabezpečenie medzinárodného projektového stretnutia si vyžiadalo od vedenia školy a projektového tímu učiteľov i žiakov veľa úsilia, kreatívnych nápadov, spolupráce s miestnymi podnikateľmi. Avšak nebolo to úsilie zbytočné – práve naopak – prinieslo veľa nových skúseností. Jeho výsledkom bolo využitie komunikačných, organizačných, prezentačných a podnikateľských kompetencií. Neoceniteľným prínosom bolo vzájomné poznávanie kultúr zapojených krajín, výmena informácii o jednotlivých regiónoch, školských systémoch – a to v anglickom jazyku.Učitelia všetkých partnerských škôl sa zhodli na tom, že takéto stretnutia majú motivačný efekt pre štúdium cudzieho jazyka, rozvíjanie odborných kompetencií žiakov i učiteľov.Spojená škola, Slanická osada, Námestovo sa môže tešiť z pozitívnych slov - super, formidable, excellent, schön, ... ktorými hostia hodnotili celý priebeh stretnutia, profesionalitu tímu, jazykové a organizačné zručnosti žiakov a celý pripravený program.V septembri nás čaká medzinárodné stretnutie v Nemecku, potom v Anglicku a vo Francúzsku. Veríme, že prídeme s množstvom zážitkov a chuťou objavovať tajomstvá iných kultúr.

Posledná zmena na Utorok, 12 December 2017 16:40