forex trading logo

Úvod Projekt ERASMUS+ Aktivity v zahraničí
Aktivity v zahraničí
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

 

Posledná zmena na Štvrtok, 05 Apríl 2018 16:48
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal mk   
Štvrtok, 14 December 2017 18:44

Jednoducho YES!

Prvý decembrový týždeň bol opäť venovaný projektu YES (Young, European and Skilled) – konkrétne medzinárodnému stretnutiu partnerských škôl v anglickom meste Stockton on Tees. Témou bolo podnikanie v multikultúrnom prostredí. Táto téma spájala všetky aktivity, ktoré sa počas týždňa realizovali. Začali prehliadkou anglickej partnerskej školy. Nasledovali prezentácie vianočných zvykov a tradícií typických pre krajiny zapojené do projektu. Vďaka tejto aktivite sme sa dozvedeli o francúzskej tradícii spojenej s krájaním typického koláča „galette“ , o príprave tradičného ryžového múčnika z ryže v Portugalsku, o veľmi podobnom prežívaní Vianoc v Nemecku. Pre žiakov to bola výzva predviesť svoje prezentačné schopnosti a využiť jazykové a digitálne kompetencie. Vianočne naladení sme pokračovali prehliadkou mesta Stockton, jeho pamätihodností a krásnej vianočnej výzdoby. O ďalších zámeroch rozvoja mesta sme sa dozvedeli  z prednášky pracovníčky obchodného a podnikateľského centra.  V nasledujúcich dňoch sme navštívili mestá Newcastle a York, ktoré sa predviedli vo vianočnom šate, ale odhalili sme aj iné zaujímavosti- múzeum železnice, historické pamiatky, typickú architektúru...

Nadchádzajúce dni boli venované práci v národnostne zmiešaných žiackych  tímoch. Cieľom bolo využiť možnosť komunikovať  po anglicky nielen s natívnymi (rodenými) Angličanmi, ale aj so žiakmi iných národností. Zároveň to bola príležitosť pre rozvoj kreativity, výmenu názorov, argumentáciu, osvojenie si odborných ekonomických pojmov v anglickom jazyku. Za všetky aktivity spomenieme výrobu krátkeho filmu  vo filmovom štúdiu, workshopy zamerané na výrobu a predaj vianočných dekorácií, tvorba propagačných nástrojov na podporu predaja, nácvik vianočných kolied, účasť na nácviku žiackeho muzikálu.

Vianočný a multikultúrny rozmer mala aj gastronomická časť stretnutia – anglická  štedrovečerná večera začínajúca typickými „cracker christmas“, či gastronomický zážitok v indickej reštaurácii.

Za našu školu sa projektového stretnutia zúčastnili štyri žiačky z II. ročníka bilingválnej obchodnej akadémie, sprevádzané riaditeľom školy Ing. Karolom Kanovským a vyučujúcimi Ing. Máriou Košútovou a Ing. Annou Chorvátovou. Dievčatá predviedli vynikajúce znalosti anglického jazyka, ale dokázali, že im nechýbajú schopnosti a zručnosti súvisiace s ich  profesionálnym zameraním – znalosť ekonomických zákonitostí, marketingových zásad a obchodný duch.

Za reprezentáciu školy im ďakujeme smiley

Posledná zmena na Pondelok, 18 December 2017 09:52
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal MK   

YES projekt v Portugalsku!

Miranda do Corvo

16. - 20. október 2017

Presunúť nahor

Posledná zmena na Štvrtok, 14 December 2017 20:14
Čítajte viac...
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal di   

YES nášmu pobytu vo Francúzsku

Francúzska partnerská škola Lycée Jean Guéhenno hostila v týždni od 21. 3. do 26. 3. 2017 účastníkov projektu YES. Pripravila  bohatý program a zaujímavé aktivity, ktoré boli v súlade s očakávanými cieľmi projektu a zároveň veľmi vhodne dopĺňali vzdelávacie programy všetkých zapojených škôl.

Ide o ekologické aktivity, ktoré nás sprevádzali programom od zoznamovacích aktivít, cez workshopy v ateliéri keramikárky, po  návštevy miestnych firiem, ktoré uplatňujú zásady ekologického manažmentu (biofarma na výrobu syrov, výroba sirupov Monin, vinárstvo, bagetéria, stravovacie zariadenia).

Veľmi obohacujúcou bola exkurzia vo firme Bovida. Umožnila nám oboznámiť sa  s výrobným programom firmy, ktorým je výroba korenín a koreninových zmesí ako aj predaj gastronomického sortimentu. Zároveň sme sa oboznámili s problematikou skladového hospodárstva, distribúcie, logistiky, čo sú témy preberané v rámci odborných predmetov na všetkých zapojených školách.

Obsahom projektu sú aj aktivity smerujúce k spoznávaniu predpokladov cestovného ruchu v jednotlivých krajinách. Tieto boli naplnené návštevou kultúrnych pamiatok – zámkov Valencay  a Meillant, kláštora Noirlac, mesta Bourges, paláca významnej osobnosti –Jacqua Coeura, katedrály Sv. Štefana, tradície.

Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú gastronomické workshopy. Realizovali sa formou prípravy kompletného menu pozostávajúceho z typických jedál francúzskej kuchyne. Na príprave jedál, ich prezentácii a obsluhe sa podieľali žiaci partnerských škôl.

Ako vyzerá gastronómia v podaní francúzskych kuchárov sme videli pri návšteve výnimočných reštaurácií a z rozhovorov s ich majiteľmi. Zážitkom bolo stretnutie s majiteľom reštaurácie ocenenej Michelinovou hviezdou.

Vyvrcholením týždňa projektových aktivít bol gastronomický veľtrh, kde svoju krajinu a gastronomické špeciality odprezentovala každá škola. Zlatým klincom veľtrhu bola konferencia s pánom Bernardom Vaussionom, kuchárom francúzskych prezidentov. Vo svojej prezentácii a nasledovnej besede s poslucháčmi priblížil život, prácu v zákulisí Elysejského paláca-z pohľadu kuchára, podelil sa s celoživotnými skúsenosťami, radami a odporúčaniami pre tých, ktorí si za svoje životné povolanie vybrali gastronómiu. Svoje vystúpenie ukončil autogramiádou.

Program počas celého týždňa vytvoril priestor na aktívnu účasť žiakov, čo viedlo k posilneniu ich kompetencií v oblasti jazykových a komunikačných zručností, rozvíjali sa ich odborné gastronomické zručnosti pri príprave jedál v medzinárodnom tíme, prezentačné zručnosti pri prezentácii pamiatok, pri prezentácii svojich krajín na veľtrhu, posilnilo sa ekologické zmýšľanie vďaka skúsenostiam podnikateľov, ktorí ekologické zásady pri svojom podnikaní uplatňujú. Samozrejmou súčasťou sú pracovné stretnutia učiteľov, v rámci ktorých si učitelia vymieňajú svoje pedagogické skúsenosti, inšpirujú sa osvedčenými pedagogickými postupmi kolegov v zahraničí.

Za týždeň plný obohacujúcich aktivít, inšpiratívnych stretnutí sa chceme poďakovať žiakom a učiteľom partnerských škôl, najmä však hostiteľskej škole v St. Amand Montrond pod vedením pána riaditeľa Jeana Marie Labbée, projektovému koordinátorovi Dávidovi Le Peilet a jeho kolegom Valérii Chapat, Jean Pierrovi Fernandesovi a ďalším, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia.

Posledná zmena na Piatok, 10 November 2017 12:36
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Medzinárodné stretnutie vo Francúzsku

Posledná zmena na Pondelok, 10 Apríl 2017 20:31
Čítajte viac...