forex trading logo

Úvod Aktivity Spoločensky-vedné predmety
Spoločensko-vedné predmety
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal ma   

Múzeum na kolesách

Učiť sa dá rôznymi spôsobmi. Nie nadarmo sa hovorí, radšej raz vidieť ako stokrát počuť. O tom sme sa presvedčili naši žiaci. Dňa 20. 11. 2017 prišlo do našej školy Múzeum na kolesách. Členovia historického putovného Múzea na kolesách priblížili žiakom históriu 2. svetovej vojny a to zábavnou, zážitkovou formou. Žiaci získali veľa informácií o priebehu 2. sv. vojny, o životoch ľudí tohto obdobia, zoznámili sa s ich oblečením, úlohami i s maskovaním. Žiaci si mohli vyskúšať na sebe rekvizity a oblečenie z tohto obdobia. Múzeum na kolesách žiakov veľmi zaujalo, najmä zábavné podanie historických faktov. Veríme, že táto netradičná forma výučby žiakov veľmi zaujala a majú pekný zážitok.

 

Posledná zmena na Štvrtok, 14 December 2017 18:10
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal ar   

Mladí bez nenávisti

Dňa 16. 11. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili Workshopu Mladí bez nenávisti pod vedením koordinátora Lukáša Hrošovského. Autor viedol diskusiu a pracoval v  situačných úlohách so žiakmi  týkajúc sa problematiky rasizmu, antisemitizmu intolerancie ľudí. Žiakov táto problematika veľmi oslovila a aktívne sa zapájali aj do diskusie. Veríme, že tento worskshop bol osožný  a žiaci  sa dozvedeli veľa zaujímavých a nových informácií tak trošku inou formou ako na bežnej vyučovacej hodine.

Posledná zmena na Štvrtok, 14 December 2017 18:40
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal ĽS   

S l a n i č i a r i     r a d i      b e s e d u j ú

Záver školského roka sa už tradične nesie  na Slanickej osade v  znamení besied rôzneho charakteru, či už je to v rámci KOŽASU, literárne besedy s autormi alebo v rámci prevencie drogovej závislosti, prednáška o holokauste  a iné.

Kde nevychováva rodina, pomáha zákon

Koniec apríla sa niesol v duchu dlho pripravovanej besedy s klientmi Resocializačného zariadenia Z – NÁVRAT CENTRUM z Bobrova. Sme radi, že sa podarilo nájsť vhodný termín, tak,  ako to dávnejšie prisľúbil riaditeľ centra PhDr. Marcel Zemančík. Skupina v zložení 7 klientov zavítala na Slanicu nie prvýkrát,  aj keď vždy v obmenenom zložení. Ich autentické úprimné výpovede silno zarezonovali v žiackom publiku ako aj  úvodná prednáška p. Zemančíka  k  aktuálnej téme drogy a ich následky.
Z besedy všetci odchádzali plní rôznorodých dojmov, nezodpovedaných otázok a niektorí účastníci sa k danej téme „ Kde nevychováva rodina, pomáha zákon“ mali možnosť vyjadriť v svojich úvahách.

Tu je niekoľko postrehov:

„......... veľa rodičov robí chyby pri výchove hneď od začiatku, buď dajú dieťaťu všetko, čo mu vidia na očiach, alebo opačná strana – nedajú mu nič. Nie je dobré ani jedno ani druhé. Všetko musí mať svoje hranice..... .“/ 3.AB/

„.......problém je, že dnešná mládež má viac slobody ako hocikedy predtým. Väčšinou rodičia rozmaznávajú svoje deti, hlavne mamy a nie je dobré,  keď deti nepoznajú chlapskú ruku. Preto si dnešné deti dovolia viac, ako by mali, sú drzé voči spolužiakom, učiteľom a aj   k vlastnej rodine. Niektoré deti nemajú oporu u rodičov a riešia si komplex na druhých deťoch..........“  /3. AB/

„.......kto okúsil drogu alebo alkohol, isto vie, že cíti v sebe skvelý pocit voľnosti, ale hlavne pokoj od starostí a problémov. V tejto chvíli ho nič netrápi. Je to omyl, náš organizmus je zaskočený , pretože sám nechápe, prečo človek ubližuje svojmu telu. No mladým ľuďom sa zvyčajne zapáči táto stránka života a sú presvedčení, že to je jediné, čo potrebujú.....Naozaj je to tak?“  /3. P/

Informačná vojna a alternatívne fakty, konšpiračné teórie a extrémizmus v praxi.

V  máji  navštívila našu školu lektorka z medzinárodnej organizácie   Centrum pre európske záležitosti,  ktorá viedla besedu so žiakmi  k téme: Informačná vojna a alternatívne fakty, konšpiračné teórie a extrémizmus v praxi.

 Beseda mala dynamický spád, žiaci sa aktívne zaujímali o  súčasné dianie vo svete,   zapájali sa do diskusie, kládli lektorke otázky rôzneho charakteru. Z hľadiska dnešných aktuálnych udalostí  dominovala téma Utečenci a migračná kríza vo svete, ale aj nástrahy facebooku či  extrémistické nálady na Slovensku. Beseda v plnej miere splnila svoj účel.

Droga a jej nástrahy

Začiatkom júna navštívil Slanickú osadu zaujímavý pán Samuel Bogár z neziskovej organizácie NEZÁVISLOSŤ, ktorý sám vyhral boj so závislosťami rôzneho druhu a podelil sa so svojimi skúsenosťami či radami s našimi žiakmi. Svoj  čas venuje práve besedám s mladými ľuďmi, spolupracuje s rodičmi drogovo závislých detí a  poskytuje terapeutickú pomoc   pre mladých bojujúcich so závislosťou. Jeho prednáška a následne živá diskusia so žiakmi mala značný ohlas a pevne veríme, že nenechala žiadneho účastníka  ľahostajným.  Táto téma sa týka  každého z nás, žiakov i učiteľov, keďže nás to núti zamyslieť sa nad sebou samými. Debata v tomto duchu pokračovala ďalej  v rámci dňa aj po odchode pána Bogára, keď sa niektorí  žiaci k téme vracali, kládli rôzne otázky, aj si na ne odpovedali. Mňa ako učiteľku zaujal názor  a postoj niektorých z nich. Zhrniem ich názory nasledovne: Človek je tvor spoločenský,  nechce byť sám a chce milovať a byť milovaný. Keď sa však cíti nepochopený blízkymi, školou- učiteľmi, kamarátmi, či často unudený konzumnou spoločnosťou, komfortom okolo seba, nezáujmom rodičov,   hľadá spriaznenú dušu inde  a zrazu  mu do cesty vstúpi niečo nové, iné, dobrodružné  - droga. Človek ako druh má vždy  potrebu spájať sa s druhými, avšak vytvorili sme také prostredie a kultúru, ktorá nás núti robiť presný opak a síce na vine je  spôsob, ako žijeme – nekonečný hon za ďalším materiálnym pôžitkom, super mobilom, najnovším autom,  značkovými vecami, luxusnou dovolenkou, megadiskotékou........,   namiesto úprimného záujmu o ľudí okolo nás.

Takto to cíti väčšina študentov. Aký je záver skoro dospelých žiakov? Závislosť nie je len problém jednotlivca, ale mala by sa liečiť celá spoločnosť, naším skutočným neduhom je izolovanosť a osamelosť v kruhu blízkych.  Šťastný a spokojný človek málokedy siahne po droge!