forex trading logo

Úvod Aktivity Pele-mele
pele-mele
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Krajské kolo SOČ

Dňa 5.4.2018 sme sa zúčastnili KK SOČ  v Kysuckom Novom Meste. Súťažil Patrik Páterek zo 4. Ha v odbore Zdravotníctvo, Kristína  Kristofčáková  z 2 HA v odbore Problematika voľného času a Veronika Machyňáková v odbore Teória kultúry , umelecká tvorbe. Všetci súťažiaci skončili v prvej polovici  zo 14 prác. Mali sme aj dvoch porotcov z našej školy: p. zástupkyňu Ing. A. Kozákovú a Ing. Vieru Bakošovú, ktorá má SOČ na škole nastarosti.

Posledná zmena na Utorok, 17 Apríl 2018 09:49
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Tatranskí rytieri

Študenti 1. AB triedy, ktorí sú zapojení do projektu pod týmto názvom zrealizovali v rámci „EKO HLIADKY“ priamu pomoc prírode a životnému prostrediu. Dňa 9. 4. 2018 vyčistili od odpadkov chodník a jeho okolie zo Slanickej osady do Námestova. Nazbierali 40 vriec odpadu. Veľmi si vážime túto aktivitu a ďakujeme za pomoc prírode.

 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Vianočne naladení Slaničiari

Vianočná nálada na SSŠ EDUCO  gradovala vo štvrtok 21.12. 2017. Postarali sa o to študenti  2.ročníka bilingválnej OA , ktorí vyhlásili súťaž  „Slanica má talent“ a dali  možnosť  svojim talentovaným spolužiakov prezentovať sa  v MKP v Námestove. Vianočné predpoludnie začalo  krátkym duchovným posolstvom  v podaní našich  žiakov a v réžii  Mgr.  M. Matejčíkovej   a hneď nato nasledovala  talentová súťaž, ktorá mala rýchly dynamický spád za  aktívneho povzbudzovania obecenstva.
Porotu zaujali  po hudobnej, speváckej či tanečnej stránke najmä  skupiny  žiakov z 1.OB. , 1. AB a 1. HA, ale  pekné  výkony predviedli aj  žiaci z 2. OB,  1.CDF, 5.HA,  skupina zmiešaná z rôznych tried. Naozaj sa potvrdilo, že Slanica má rôzne talenty.
Po krátkej prestávke nasledovalo filmové predstavenie Sedem sestier, ktoré svojím obsahom a výkonmi hercov bude  dlho rezonovať v mysliach nás divákov. 
Takéto netradičné vyučovanie splnilo svoj účel a tešíme sa  už teraz na budúci ročník.

 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal vb   
Pondelok, 27 November 2017 20:38

Adventná atmosféra začína...

Vianoce sa blížia, a tak ako je to už zvykom, tak aj tento rok sa dňa 22.11. uskutočnila výstava adventných vencov i vencov na dvere, Študenti bilingválnej obchodnej akadémie pod vedením pani profesorky Bakošovej, zhotovovali vence z rôznych materiálov. Vence boli zväčša vyrabané prírodnými materiálmi. Nakoniec si študenti, učitelia i rodičia mohli vence zakúpiť.