forex trading logo

Úvod Aktivity Odborné predmety Týžden odborných zručností
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Aj my sme sa zapojili do celoeurópskej aktivity

5. HA sa po vedením učiteliek p. Košútovej, p. Chorvátovej i p. Pilarčíkovej zapojili do celoeurópskej súťaže Európsky týždeň odborných zručností 2017. Organizátori nám posielajú poďakovanie:

Vážení kolegovia,

chceli by sme vám všetkým vysloviť veľké POĎAKOVANIE, za vašu účasť v súťaži, ktorá sa realizovala v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2017. Prostredníctvom vašich správ o aktivitách, ktoré ste zrealizovali na školách, sme si mohli urobiť predstavu o vašej motivácii, aj zapálenosti a snahe zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu pre žiakov, študentov, pedagógov a komunitu, v ktorej žijete.

Celkovo, na európskej úrovni, sa na webovej stránke Európskej komisie zaregistrovalo 1585 podujatí zo 45 rôznych krajín a tisícky predstaviteľov z rôznych inštitúcii sa zúčastnilo záverečného podujatia v Bruseli.

Aj naša krajina prispela svojimi aktivitami – na stránku EK sa zaregistrovalo 44 škôl/inštitúcií a do súťaže, ktorú zorganizovala Národná agentúra programu Erasmus+, sa zapojilo 34 škôl.

 Výberová komisia mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi všetkých aktivít 3 najlepšie. Nakoniec dospela k nasledujúcemu rozhodnutiu – víťazmi súťaže 2. ročníka Európskeho týždňa odborných zručností 2017, sú:

1.    Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

2.    Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistky, Svätoplukova 2, Bratislava

3.    Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. 17. novembra 2579, Čadca

Gratulujeme!

A všetkým vám aj zasielame video, ktoré pripravili kolegovia z Európskej komisie, ako vďaku za vašu snahu: http://europa.eu/!Xh44cN

Posledná zmena na Streda, 07 Február 2018 14:03