forex trading logo

PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Čas maturitných skúšok sa blíži...

Ani sme sa nenazdali a je za nami prvý polrok školského roka. Pre piatakov hotelovej akadémie sa začína posledný polrok ich štúdia na našej škole, zato však intenzívny a náročný. Majú pred sebou maturitné skúšky a jednou z ich častí je praktická realizácia komplexnej úlohy. Jej realizáciou majú dokázať, že sú dostatočne profesionálne pripravení uplatniť sa na trhu práce vo veľmi žiadaných pozíciách v hotelierskych a gastronomických službách.

V uplynulých dňoch zorganizovali niekoľko zaujímavých podujatí:

Medové Vianoce – bolo podujatie, ktoré sa konalo v predvianočnom týždni v  Goralskej kolibe v Mútnom. Okrem ukážok gastronomických zručností maturantky zabezpečili účasť hostí - pána Petra Rabšíka, ktorý oboznámil prítomných s významom včelstiev a produktami včiel. Pani Darina Dibdiaková ukázala využitie medu vo fyzioterapii. Priaznivé účinky medovej masáže si užíval jeden zo spolužiakov. Súčasťou programu boli workshopy, ktoré prezentovali rôznorodé využitie medu.

Besedu s bývalými absolventmi našej školy pod názvom : „S ODVAHOU DO SVETA“. Medzi pozvanými hosťami bol pán Tomáš Dibdiak- majiteľ a prevádzkar hotela Slanica,  Bc. Daniela Čierniková a  Bc. Renáta Jarolínová- študentky vysokej školy ekonomickej, pán Lukáš Paríža - majiteľ dvoch prevádzok so skúsenosťami s prácou v rakúskej reštaurácii ocenenej Michelinovou hviezdou. Dôkazom toho, že naši absolventi sa uplatnia aj v iných odboroch, bol absolvent hotelovej akadémie, pán Šimon Šinál- zamestnanec firmy- LKT s.r.o . Všetci hostia vo svojich zaujímavých príspevkoch zdôraznili nevyhnutnosť zodpovedného prístupu k práci, záujem o zákazníka a neustále zdokonaľovanie sa vo svojej profesii. Maturantky si tiež pripravili prezentáciu týkajúcu sa aktuálnych problémov nezamestnanosti v CR. Taktiež odprezentovali možnosti, ktoré poskytuje škola s cieľom získavania skúseností počas zahraničných stáží. Sú ideálnou príležitosťou spoznávať nové krajiny a zároveň nadobúdať praktické skúsenosti. Dievčatá si okrem besedy pripravili gastronomické ukážky  s gastronomickým zážitkom pre hostí a pre účastníkov pripravili bohatý coffe-break.

Posledná zmena na Štvrtok, 25 Január 2018 17:14