forex trading logo

Úvod Aktivity Odborné predmety
Odborné predmety
PDF Vytlačiť E-mail

Aj my sme sa zapojili do celoeurópskej aktivity

5. HA sa po vedením učiteliek p. Košútovej, p. Chorvátovej i p. Pilarčíkovej zapojili do celoeurópskej súťaže Európsky týždeň odborných zručností 2017. Organizátori nám posielajú poďakovanie:

Vážení kolegovia,

chceli by sme vám všetkým vysloviť veľké POĎAKOVANIE, za vašu účasť v súťaži, ktorá sa realizovala v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2017. Prostredníctvom vašich správ o aktivitách, ktoré ste zrealizovali na školách, sme si mohli urobiť predstavu o vašej motivácii, aj zapálenosti a snahe zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu pre žiakov, študentov, pedagógov a komunitu, v ktorej žijete.

Celkovo, na európskej úrovni, sa na webovej stránke Európskej komisie zaregistrovalo 1585 podujatí zo 45 rôznych krajín a tisícky predstaviteľov z rôznych inštitúcii sa zúčastnilo záverečného podujatia v Bruseli.

Aj naša krajina prispela svojimi aktivitami – na stránku EK sa zaregistrovalo 44 škôl/inštitúcií a do súťaže, ktorú zorganizovala Národná agentúra programu Erasmus+, sa zapojilo 34 škôl.

 Výberová komisia mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi všetkých aktivít 3 najlepšie. Nakoniec dospela k nasledujúcemu rozhodnutiu – víťazmi súťaže 2. ročníka Európskeho týždňa odborných zručností 2017, sú:

1.    Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

2.    Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistky, Svätoplukova 2, Bratislava

3.    Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. 17. novembra 2579, Čadca

Gratulujeme!

A všetkým vám aj zasielame video, ktoré pripravili kolegovia z Európskej komisie, ako vďaku za vašu snahu: http://europa.eu/!Xh44cN

Posledná zmena na Streda, 07 Február 2018 14:03
 
PDF Vytlačiť E-mail

Čas maturitných skúšok sa blíži...

Ani sme sa nenazdali a je za nami prvý polrok školského roka. Pre piatakov hotelovej akadémie sa začína posledný polrok ich štúdia na našej škole, zato však intenzívny a náročný. Majú pred sebou maturitné skúšky a jednou z ich častí je praktická realizácia komplexnej úlohy. Jej realizáciou majú dokázať, že sú dostatočne profesionálne pripravení uplatniť sa na trhu práce vo veľmi žiadaných pozíciách v hotelierskych a gastronomických službách.

V uplynulých dňoch zorganizovali niekoľko zaujímavých podujatí:

Medové Vianoce – bolo podujatie, ktoré sa konalo v predvianočnom týždni v  Goralskej kolibe v Mútnom. Okrem ukážok gastronomických zručností maturantky zabezpečili účasť hostí - pána Petra Rabšíka, ktorý oboznámil prítomných s významom včelstiev a produktami včiel. Pani Darina Dibdiaková ukázala využitie medu vo fyzioterapii. Priaznivé účinky medovej masáže si užíval jeden zo spolužiakov. Súčasťou programu boli workshopy, ktoré prezentovali rôznorodé využitie medu.

Besedu s bývalými absolventmi našej školy pod názvom : „S ODVAHOU DO SVETA“. Medzi pozvanými hosťami bol pán Tomáš Dibdiak- majiteľ a prevádzkar hotela Slanica,  Bc. Daniela Čierniková a  Bc. Renáta Jarolínová- študentky vysokej školy ekonomickej, pán Lukáš Paríža - majiteľ dvoch prevádzok so skúsenosťami s prácou v rakúskej reštaurácii ocenenej Michelinovou hviezdou. Dôkazom toho, že naši absolventi sa uplatnia aj v iných odboroch, bol absolvent hotelovej akadémie, pán Šimon Šinál- zamestnanec firmy- LKT s.r.o . Všetci hostia vo svojich zaujímavých príspevkoch zdôraznili nevyhnutnosť zodpovedného prístupu k práci, záujem o zákazníka a neustále zdokonaľovanie sa vo svojej profesii. Maturantky si tiež pripravili prezentáciu týkajúcu sa aktuálnych problémov nezamestnanosti v CR. Taktiež odprezentovali možnosti, ktoré poskytuje škola s cieľom získavania skúseností počas zahraničných stáží. Sú ideálnou príležitosťou spoznávať nové krajiny a zároveň nadobúdať praktické skúsenosti. Dievčatá si okrem besedy pripravili gastronomické ukážky  s gastronomickým zážitkom pre hostí a pre účastníkov pripravili bohatý coffe-break.

Posledná zmena na Štvrtok, 25 Január 2018 17:14
 
PDF Vytlačiť E-mail

Zmerali sme si sily v ekonomike

Dňa 11. decembra 2017 pripravili vyučujúce ekonomiky Ing. Parižová a Ing. Lofajová ekonomickú súťaž zo základov ekonómie a podnikania. Súťaže sa zúčastnili študenti prvých a druhých ročníkov a II. triedy nadstavbového štúdia. Súťažili dvojčlenné družstvá, ktoré si zmerali sily v problematike peňazí,  trhového mechanizmu, potrieb a spotreby.  Výsledky sú nasledovné:

1. miesto:    II. HA   - Veronika Machyňáková,

                                     Kristína Kristofčáková

2. miesto:    II. NŠ   -   Iveta Šusteková,

                                     Juraj Ptačin

3. miesto:    I. AB    -   Martina Kuchťáková,

                                     Jessica Monika Červeňová

Víťazom blahoželáme!