forex trading logo

PDF Vytlačiť E-mail
Napísal im   
Streda, 12 December 2018 16:49

Olympiáda z ruského jazyka

Vo štvrtok, 6.12.2018, sa na našej škole konala  Olympiáda z ruského jazyka. Zúčastnilo sa jej 8 žiakov, študentov bilingválnej akadémie – Martina Gabrielová, Oľga Huráková, Diana Mikulová, hotelovej akadémie- Beáta Vojtasová, Katarína Kšenzuláková, Miriam Kapsová a študenti z odboru kuchár – čašník – Tomáš Balún, Matej Červeň.

Žiaci preukázali výborné jazykové schopnosti a zručnosti. Svoje vedomosti si overili  v teste z kulturológie, v čítaní a počúvaní s porozumením. Poslednou úlohou bol rozhovor na určenú tému. Olympiáda prebiehala v pokojnej, priateľskej atmosfére. Všetci zúčastnení študenti prejavili záujem zúčastniť sa takejto súťaže aj na budúci rok.

Víťazkou ORUJ sa stala Martina Gabrielová z 3.BOA, druhé miesto získala Oľga Huráková z 3.BOA a tretie miesto patrí Kataríne Kšenzulákovej z 2.HA. Víťazom srdečne blahoželáme!

Posledná zmena na Streda, 12 December 2018 18:05