forex trading logo

BONUS pre žiakov!

POČAS ŠTÚDIA JE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ VODIČSKÉ OPRÁVNENIE SK.B ZDARMA
Úvod Aktivity Jazykárske aktivitky :)
Jazykové aktivity
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal ĽS   

A  JE  TU MAREC

Opäť je tu mesiac marec, kedy pomaly začína  prichádzať jar, dni sa predlžujú, slnka je trochu viac,  maturantov čaká  v tomto mesiaci maturitný test, ženy oslávia 8.marca  Medzinárodný deň žien, učitelia a žiaci si pripomenú  28.marca Deň učiteľov, no my by sme chceli upriamiť vašu pozornosť práve na tento týždeň od 2. - 8. marca, ktorý je vyhlásený za Týždeň slovenských knižníc.

Kedy ste boli naposledy v knižnici? A viete, že Slovensko je na poprednom mieste v počte knižníc na obyvateľa? Aj keď sme malá krajina, je u nás registrovaných takmer 40  000 knižníc.

Marec ako Mesiac knihy,  si pripomíname od roku 1955. Z histórie sa dozvedáme, že „Marec - mesiac knihy" bol po prvý raz vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu. A kto bol Matej Hrebenda?  
V marci sa  narodil /1796/ a v marci aj  zomrel /1880/.
Od narodenia slabo videl, keďže si nemohol sám čítať,  najmä večer, často  vraj  zašiel  do štvrtej i piatej dediny, aby mu dobrí ľudia z kníh čítali.

Mnohí ľudia v tom čase pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Podľa obyčajných ľudí čítanie kníh bolo určené jedine vzdelancom. Svojimi pochôdzkami sa teda pričinil o to, že aj jednoduchí ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Netreba zabudnúť na to, že zachránil veľa kníh pred pálením, a tým prispel ku vzniku knižníc. Možno to v dobe internetu znie neuveriteľne, ale on bol skutočným, jedinečným  zdrojom a šíriteľom vedomosti svojej doby.

Z dostupných zdrojov vyplýva, že nemal ľahký život, ale tešil sa aj z maličkostí a z každej darovanej knihy. V ľuďoch hľadal priateľstvo, ochotu a šťastie. Na svojich pochôdzkach údajne často hovorieval: „Nemám nič, nežiadam nič." Pri svojej slepote určite videl oveľa viac, ako mnohí cez okuliare - videl srdcom.

A tak -  študenti BOA, HA, kuchári, cukrári, mäsiari, obchodní pracovníci, čašníci........čakáme vás v knižnici - nielen v marci, ale počas celého školského roka.
A keď budete mať problém, po akej knihe siahnuť, siahnite po knihe Martina Kukučín  /1860 – 1928 /vlastné meno MUDr. Matej Bencúr. Prečo?
Rok 2020 sa totiž nesie v znamení tohto oravského velikána, keď si pripomíname 160.výročie jeho narodenia. Pri tejto príležitosti je venovaná Martinovi Kukučínovi aj známa celoštátna literárna súťaž mladých autorov - Mladá slovenská poviedka. Zapojiť sa môžete všetci mladí autori od 11 do 30 rokov s dosiaľ nepublikovanou prácou do 30. júna. Bližšie informácie vám podajú vaši učitelia slovenčiny.

Čítaniu zdar!

Posledná zmena na Štvrtok, 02 Apríl 2020 08:39
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Boli sme, zažili sme, odporúčame.....

Takto by sme mohli zhrnúť odkaz  študentov SSŠ EDUCO, ktorí absolvovali odbornú prax v zahraničí a prišli sa podeliť  16. 1. 2020 so svojimi dojmami a zážitkami  medzi druhákov a tretiakov našej školy. Predmetová komisia SJL/CUJ v spolupráci s PK ekonomických a odborných predmetov  už tradične dáva priestor študentom, aby  tlmočili  svoje dojmy, skúsenosti a postrehy zo zahraničia  svojim spolužiakom. Beseda má vždy vynikajúcu odozvu a  tak to bolo aj tento raz.
Vystúpilo  spolu 18 študentov. Tri študentky z 5. HA  priblížili svojim spolužiakom  pútavou formou život vo Švajčiarsku, kde absolvovali okrem praxe aj 2-týždňové vyučovanie, vnikli do tajov švajčiarskej nemčiny, zistili, že Švajčiar niekedy nerozumie Švajčiarovi z iného kantónu  a skonštatovali, že život v tejto krajine nie je vôbec lacná záležitosť /bežná cesta autobusom stojí cca 50 eur./
            Desať študentiek zo 4.HA  strávilo tri mesiace v EUROPAPARKU v Nemecku - v najväčšom tematickom zábavnom parku v Európe, ktorý bol päťkrát ocenený ako najlepší zábavný park sveta. Ich pracovné  začiatky neboli ľahké avšak fakt, že sa tam chcú vrátiť, hovorí za všetko. Okrem pracovných skúseností  majú nádherné spomienky na voľné chvíle, ktoré si zvýhodnene užívali naplno priamo v areáli parku pri zábavných atrakciách či viacdenný výlet do Francúzska. Tri študentky z 2. HA spestrili besedu svojím rozprávaním o 5-dňovom pobyte v Slovinsku, ktorý naša škola zorganizovala pre 40 študentov v októbri. Študentka z 3.D mala možnosť pracovať v Taliansku v Sardínii, kde zažila po príchode  mierny šok, keďže tam podľa jej slov skoro nikto nekomunikoval anglicky. Bola nútená učiť sa taliančinu, vyskúšala si rôzne pracovné pozície, čo dnes berie ako výhodu. Traja študenti zo 4.B  strávili 4 mesiace  v Grécku, kde pracovali v kuchyni prevažne s morskými „príšerkami“ a vo voľných chvíľach si užívali leto, more, pláž, párty a ako sa vyjadrili, spomienky si uchovávajú v srdci.

Zahraničná odborná prax je nielen o práci, ale aj o zábave, samostatnosti, odhodlaní, zodpovednosti, o spoznávaní nových miest, nových ľudí a nových kultúr i o spoznávaní seba samého. Všetci svorne skonštatovali, že to bola pre nich skvelá výzva a nezabudnuteľná skúsenosť, ktorá vždy  posunie človeka dopredu a jednoznačne to každému vrelo odporúčajú.
Všetkým účastníkom besedy ďakujeme a tešíme sa o rok.

Posledná zmena na Štvrtok, 06 Február 2020 09:38
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

December  2019 sa niesol na Slanici v duchu olympiád

SSŠ EDUCO na Slanickej osade už tradične pokračuje v zapájaní sa žiakov do olympiády cudzích jazykov a prvý decembrový týždeň patril práve im. Štafetu olympiád začala  2. decembra 2019 olympiáda v ANJ. 

Školského kola sa  zúčastnilo   13  súťažiacich a výsledky sú nasledovné:

V kategórii D

1. miesto    Richard Jašš     2. HA  - postupuje do obvodného kola

2. miesto    Peter Konkoľ    4. AB

3. miesto    Pavel Šeliga     3. HA

V kategórii  2C1

1. miesto     Zuzana Žemličková         4. OB – postupuje do krajského kola

2. miesto     Laura Bencúrová            1. OB

3. miesto     Patrícia Sitáriková          2. OB

      
3. decembra 2019 prebehla olympiáda v RUJ, do ktorej sa zapojilo  5 žiakov  s nasledovnými výsledkami:

1. miesto  Martina Gabrielová         4. OB  - postupuje do krajského kola

2. miesto  Katarína Kšenzuláková  3. HA

3. miesto  Beáta Vojtasová             3. HA

 

3. decembra sa uskutočnila aj olympiáda v NEJ. Tam súťažilo 7 žiakov a výsledky sú nasledovné:  

1. miesto  Andrea Hrubcová     5. HA

2. miesto Emília Michlíková       5. HA

3. miesto  Veronika Furdeková  5. HA

 

4. decembra 2019 prebehla  prvýkrát aj olympiáda SJL, do ktorej sa zapojilo až 16 žiakov  v 2 kategóriách. Výsledky sú nasledovné:

Kategória A    /3. -5.ročník/

1. miesto     Iveta Hucíková          3. OB

2. miesto     Aneta Rentková        4. OB

3. miesto     Natália Lučivňáková  3. OB
 

Kategória B   /1. – 2.ročník/

1. miesto     Veronika Michlíková       2. OB

2. miesto     Vanesa Gnidová             2. OB

3. miesto     Nikola Domagalová        1. AB

Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.                              MZ SJL/CUJ

 

 

Posledná zmena na Piatok, 27 Marec 2020 15:52
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Viem, čím budem a prečo

„Možno to nie je tá najlepšie platená práca na svete, možno ma neurobí svetoznámou a možno sa moje ciele a sny nesplnia hneď po vydaní prvej knihy. Ale ak aspoň jedno slovo, ktoré vyjde spod môjho pera, raz pomôže akýmkoľvek spôsobom čo i len jednému človeku, budem sa cítiť ako milionár.“

Týmito slovami sa končí víťazná esej na tému Viem, čím budem a prečo. Literárnu súťaž vyhlásila a organizovala SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu  v mesiacoch september a október 2019. Našu školu v súťaži reprezentovala slohová práca, ktorej autorkou je  žiačka  1. OB triedy Laura Bencúrová. So svojou esejou s názvom Úsmev medzi riadkami obsadila vo svojej kategórii nádherné 1. miesto.   Autori víťazných príspevkov boli odmenení vecnými cenami, ktoré si prevzali osobne na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky v Bratislave. O Laure je známe, že má veľmi rada anglický jazyk, ale víťazným príspevkom dokázala, že dokáže bravúrne pracovať aj so slovom v  materinskom jazyku. K dosiahnutému úspechu  srdečne blahoželáme a prajeme, aby sa jej splnili všetky sny – osobné, školské a v budúcnosti aj tie pracovné.                                                                                                                         

Posledná zmena na Pondelok, 11 November 2019 11:16
 
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal SP   

Záložka do knihy spája slovenské školy

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Tohtoročná téma znela: „Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu“. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry prebehli zaujímavé diskusie o tom, čo pre dnešnú mládež znamená demokracia a potom sme sa pustili do výroby samotných záložiek. Práca šla našim študentom od ruky a preukázali tvorivosť aj nápaditosť. Atmosféra pri zhotovovaní záložiek bola živá, žiaci si navzájom vymieňali pracovné pomôcky aj svoje nápady a skúsenosti. Do projektu sa zapojilo vyše 60 študentov a vydarené výtvory sme poslali partnerskej  Súkromnej spojenej škole v Kežmarku. Samozrejme aj my sme od Kežmarčanov dostali zaujímavé kúsky. Určite sa do projektu zapojíme aj budúci rok.

Posledná zmena na Štvrtok, 02 Apríl 2020 08:41
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 130

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/templates/themza_j15_43/html/pagination.php on line 136
« ZačiatokPredošlý123NasledujúcaKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL