forex trading logo

Úvod Aktivity
Aktivity
Zahraničná prax PDF Vytlačiť E-mail

Veľkou devízou našej školy je zahraničná prax

V piatok 11. januára sme sa my,  študenti z piateho a štvrtého ročníka hotelovej akadémie,  rozrozprávali o  zahraničnej praxi, ktorú sme absolvovali cez letné mesiace. Mladším spolužiakom sme chceli sprostredkovať naše zážitky, skúsenosti a pracovné príležitosti, ktoré nám zahraničie ponúka.

Našu školu navštevujú šikovní mladí ľudia, ktorí mali možnosť zúčastniť sa zahraničnej praxe. Naše cesty sa rozdelili do rôznych európskych krajín, a to do Nemecka, Švajčiarska, Anglicka, Grécka, či krajín Beneluxu. Pracovali sme väčšinou v ubytovacích zariadeniach, na rôznych pozíciách, či na postoch servírok, pomocných kuchárov, chyžných. Práca to nebola vždy jednoduchá, ale pre šikovných ľudí to bola hračka. Možnosť pracovať mimo Slovenska bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré sme mohli urobiť. Rozšírilo nám to obzory o svete, naučili sme sa mnoho nového, spoznali kultúru a správanie iných štátov, no najmä sme si so sebou priniesli nové skúsenosti, ktoré veľmi radi využijeme v našej blízkej budúcnosti.

Martina Maslaňáková, Renáta Lovasová V.HA

 
Minikonferencia PDF Vytlačiť E-mail

Manažérske zručnosti sme ukázali na minikonferencii "Tento raz ideme voliť "

Pod týmto mottom sa nesie kampaň mladých ľudí, konkrétne žiačok 2. ročníka bilingválnej akadémie na Súkromnej obchodnej akadémii na Slanickej osade. Súvisí s nastávajúcimi voľbami do Europarlamentu, ktoré sa budú konať v máji 2019. Na našej škole sme začali konferenciou dňa 15. 11. 2018, ktorej hosťami boli poslanci NRSR pani Katarína Cséfalvayová a pán Igor Janckulík. Konferencia sa niesla v duchu povzbudenia a usmernenia mladých ľudí k postoju a dianiu v EÚ, ktorá v nemalej miere ovplyvňuje život v každom štáte.

„Touto kampaňou sme chceli osloviť predovšetkým mladých ľudí, aby neboli ľahostajní k voľbám do tak dôležitej inštitúcie, akou je Europarlament, pretože práve on je bránou k pokroku a rozvoju krajín EÚ.“ povedala jedna zo žiačok. Každá generácia si budovala tú svoju históriu, preto veríme v silu a odhodlanie súčasných mladých ľudí, že im nie je ľahostajná budúcnosť nášho štátu a ľudí, ktorí v ňom žijú.  „Tento raz idem voliť.“ Veď každý hlas sa počíta a každý hlas dokáže veľa zmeniť.

Očakávaným výsledkom bolo úspešné zvládnutie realizácie kongresového podujatia vo všetkých jeho fázach, naplnenie potreby sebarealizácie žiakov vďaka tomu, že dokázali svoju prvú komplexnú reálnu úlohu zrealizovať na takmer profesionálnej úrovni.  Benefitom bolo stretnutie s erudovanými osobnosťami, ktoré nie sú len politickým, ale aj manažérskym vzorom. Žiaci sa mohli inšpirovať rečníckymi schopnosťami, prácou s publikom, profesionálnou úrovňou prezentácie, jazykovými schopnosťami, čo bolo najmä pre bilingválnu akadémiu veľmi motivujúce. Veríme, že podujatím sme naštartovali zodpovedné občianske sa správanie mladých ľudí, prebudili sme záujem o veci verejné a aktívne občianstvo mládeže.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo euroscolaVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo euroscola

 

 

 

Posledná zmena na Streda, 12 December 2018 07:23
 
Netradičný tyždeň PDF Vytlačiť E-mail
Napísal ľs   

Netradičný týždeň na Slanici

Sme škola, ktorá je  zameraná nielen na gastronómiu, cestovný ruch, ale v profile absolventa majú svoje patričné zastúpenie okrem iného   aj  cudzie jazyky a šport.
A práve v týždni od 24.9 -30. 9. 2018 sme si  pripomenuli:

  Európsky týždeň športu/ od 23.-30. 9./ ,  Európsky deň jazykov  /26. 9./   Svetový deň cestovného ruchu /27. 9./ 

Európsky týždeň športu / od 23. - 30.septembra/ je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane bola  myšlienka „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Naším hlavným cieľom bolo zvýšiť popularitu myšlienky #BeActive -  byť aktívny a rozhýbať ešte viac študentov na Slanickej osade, či už vo forme športových aktivít v telocvični alebo vonku, vo forme tanca či pohybu spojeného s vykonávaním  budúceho povolania. 
Spoločne sme naplnili  myšlienku Jána Kollára, ktorý nám odkazuje:  „Kto chce žíti, ať se kývá.“

V utorok 25. 9.  sme odštartovali  tzv. Gastrocross. Do súťaže sa zapojili  kuchári ako aj čašníci a cukrári. Otestovali  si  svoje praktické zručnosti  v krájaní cibule, v zdobení  múčnika ako aj v podávaní  nápoja.

V stredu 26. 9. sme si spolu pripomenuli   Svetový deň cestovného ruchu, ktorý inak pripadá na 27. september.
V tento deň bolo  vyučovanie obohatené o rôznorodé aktivity: prezentácia o Maďarsku ako o hosťujúcej krajine pri príležitosti Svetového dňa CR, štyri  typy súťaží, virtuálne aktivity, interaktívne hry  a iné..

Žiačky  z 2. HA, 2. OB, 4. HA a 3.OB predviedli  ukážky  niektorých  národných tancov  ako je belgický a egyptský, grécky, španielsky či ruský, ba aj mix anglických, amerických a mexických tancov.

Vo štvrtok 27.9. sme si  pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý  sa z iniciatívy Rady Európy oslavuje každoročne 26. septembra  od roku 2001 a je  oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu.
Naším cieľom bolo  podnietiť všetkých Slaničiarov bez ohľadu na vek, aby sa učili v škole i mimo nej viac jazykov. Tento deň mal nádych cudzojazyčnosti už od samotného rána. Začal  ráno rozhlasovou reláciou, nasledovali rôznorodé tvorivé aktivity v triedach, zaujímavý kvíz, súťaž v pexese, výstavka suvenírov, sledovanie filmov cudzojazyčnej koprodukcie, športové aktivity v telocvični a mnohé ďalšie. Poobede sa prváci a druháci presunuli  do Námestova, kde sa zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.

V piatok 28. 9.  to všetko vyvrcholilo. Mali sme možnosť ochutnať, ako chutí Európa.    Bolo veľmi  zaujímavé navštíviť  prezentačné stánky národných kuchýň či zdegustovať vybrané špeciality   Nemecka, Anglicka, Ruska, ale aj Francúzska, Talianska, Maďarska či Slovinska. Prečo práve tieto?  S  týmito krajinami spolupracuje naša škola v rámci projektu Erasmus+, do ktorého je zapojená. Všetci sme mali  možnosť priložiť ruku k dielu a môžeme len skonštatovať, že celý  týždeň prebehol v športovom cudzojazyčnom a cestovateľskom duchu   k spokojnosti nás všetkých. 

 

Posledná zmena na Utorok, 23 Október 2018 16:32
 
Velka noc PDF Vytlačiť E-mail

Tradičná veľkonočná výstavka

Dňa 27.3.2018 sa na našej škole uskutočnilo tradičná veľkonočná výstavka. Pozostávala z troch oblastí: stolovanie, technológia a aranžmá. Práce žiakov boli originálne. A preto bolo ťažké vybrať tie najkrajšie.
V rámci stolovania vyhrala:
1.miesto- Brieniková (3.C)
2.miesto- Masláková (3.F)
3.miesto- Serdelová (3.F)
V rámci technológie:
1.miesto- Martina Iskerková (2.F)
2.miesto- Simona Pidiková (2.D)
3.miesto- Erik Škumák (2.B)
V rámci aranžmá:
1.miesto- Kristofčáková (2.OB)
2.miesto- Madleňák (1.HA)
3.miesto- Machyňáková (2.HA)
Zapojila sa aj výchova mimo vyučovania, kde študenti pod vedením Mgr. Ďuroňovej D. pripravili zajace na dreve brezy. Tie sa všetkým najviac páčili.
Sandra Kristofčáková 2.OB