forex trading logo

Úvod
Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo
Vytlačiť E-mail

 

Prihlášky prosíme zaslať do 5. apríla 2019. VIAC INFO A PRIHLÁŠKY NÁJDEŠ TU

zaujímavé videjko nájdeš tu

 
Vytlačiť E-mail

Milí študenti,

dňa 22.3. / t. j. piatok/ sa bude konať vo vestibule našej školy predajná  Burza  kníh.
Burza je  určená pre všetkých milovníkov literatúry, sympatizantov kníh a tlačeného písma, ako aj pre tých, ktorí chcú dať knihám druhú šancu, aby neskončili na knižnom cintoríne.

Stačí, ak  darujete v priebehu tohto mesiaca 1 knihu, ktorú ste vyradili, prečítali a viete, že sa k nej už nevrátite. Knihu môžete odovzdať svojmu triednemu učiteľovi alebo učiteľke SJL.

Veríme, že aj takýmto spôsobom si knihy získajú čoraz viac nových čitateľov.

 Všetka múdrosť sveta bola totiž odjakživa ukrytá v knihách. Svet je pretechnizovaný, preplnený informáciami, no kniha má vždy svoje čaro, skúsme ho objaviť práve v papierových knihách.

Všetkým, čo prispejete do burzy,  vopred ďakujeme.
Aj  vďaka vám  môžu knihy  ďalej plniť svoje poslanie. Radosť  dávaním  rastie...

 

 
Vytlačiť E-mail

EKO-olympiáda

Aj tento rok sa študenti prvých ročníkov v rámci rozvoja environmentálnej výchovy mali možnosť zapojiť do EKO-olympiády s názvom: „Kto si neváži prírodu, nevie si vážiť ani sám seba.“ Súťažiaci mali za úlohu pomocou internetu či inej im dostupnej literatúry nájsť odpovede na otázky týkajúce sa biodiverzity, oravskej prírody, ochrany životného prostredia, chránených zvierat či vlastného vzťahu k životnému prostrediu, a tak sa dozvedieť nové poznatky o prírode Oravy s cieľom uvedomiť si jej jedinečnosť a dôležitosť pre náš život.

Celkovo sa do EKO–olympiády zapojilo 7 študentov. Nie každý však môže byť víťazom. Tentokrát boli najlepšie tri študentky s rovnakým počtom dosiahnutých bodov:

Lucia Bachňáková  z I. HA, Kristína Jančigová z  I.HA, Nikola Volčeková  z I.OB

Výherkyniam gratulujeme a všetkým súťažiacim, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme.

 

 

 

 

 
Vytlačiť E-mail

Na Slanici si ctíme odkaz  svojich predkov

Tradičná Slanická chvíľka poézie v piatok 15.3. 2019 patrila  nášmu rodákovi  Martinovi Hamuljakovi /1789 – 1859/, ktorý v tomto roku  slávi svoje životné jubileá:  230. výročie narodenia a 160. výročie úmrtia.

Viete, kto bol Martin Hamuljak? 
Narodil sa 19. apríla 1789 v Oravskej Jasenici. Jeho otec Martin Hamuliak pochádzal z Námestova a matka Anna Katarina rod. Vrliaková zo Slanice. Základnú školu navštevoval v Námestove. V rokoch 1799 - 1804 študoval na gymnáziu v Budíne, v r.1824 -1806 filozofiu v Jágri (Eger, Maďarsko). O d začiatku r. 1807 do februára 1810 bol Hamuliak kancelarista pri prefektúre oravského panstva. Od 1.marca do februára 1812 bol tajomníkom u gróga Pavla Szapáryho . Roku 1812 zložil odborné skúšky na Právnickej akadémii v Bratislave.

Od roku 1813 bol úradníkom Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne, Bratislave a Košiciach. V roku 1843 stal účtovným radcom  v Budíne.  Zhromaždil bohatú knižnicu s počtom 2471 zväzkov, ktorú daroval banskobystrickému gymnáziu, odkiaľ sa dostala do zbierok Matice slovenskej. V decembri 1853 odišiel do dôchodku. Striedavo žil v Budíne a u svojich príbuzných v Námestove, kde aj 31. 3.  1859 zomrel
Napriek tomu, že väčšiu časť svojho života žil mimo slovenského prostredia, bol aktívnym podporovateľom slovenského kultúrneho života a slovenskej literatúry. Vo svojom okolí vzbudzoval lásku k slovenskému národu a k jeho reči, zaoberal sa zbieraním kníh, rukopisov a rôznych iných pamätihodností, vykonával tzv. drobnú  robotu pri vydávaní diel, pri ich  korektúrach, pri zháňaní literárnych príspevkov, získavaní predplatiteľov, ako aj pri rozpredávaní diel. Zmysel jeho práce spočíval v neustálej snahe o povznesenie kultúrnej úrovne vlastného národa prostredníctvom materinskej reči..

Ako zmýšľal o slovenčine, sa dozvedáme z listu , ktorý dňa 6.septembra 1827 písal Pavlovi Jozefovi Šafárikovi (1):
 „...Ja za to mám, že by sme vo vzdelávaní našincov ďalej zašli so slovenskou materčinou: aspoň väčšia masa ľudu by k žiadúcemu cieľu spolu kráčala. Mnoho, veľmi mnoho bratov máme, ktorí o češtine ani počuť nechcú a slovenské, číroslovenské knižky by radi čítali, keby jich mali.
Maďarčinou nás veľmi núkajú, mládež naša z väčšej stránky – rada ženie sa za ňou, nemčina smeje sa tuším potichu, svoje si myslí, a podporu, keby jej potrebná bola, ľahko nájde.,...... úbohá slovenčina od svojich zanechaná, bez potešenia leží.   
 Čože bude z nášho ľudu? - Ponížený, poddaný, odpovedám., ale s tým ani Bohu, ani kráľovi, ani vlasti neprospeje. Ba smiem povedať, ani len poddaným dobrým nebude.
V materčine len, tuším možno účinkovať jak na srdce, tak na rozum., v materčine len možno o povinnostiach a pomaly i o právach svojich naučovať prostého človeka,......“


V roku 1834 jeho zásluhou vznikol Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej.
Tu sa zrodila i myšlienka vydávania almanachu Zora, ktorého hlavným mottom  bolo heslo: Národ, ktorý sa sám neopúšťa, nebýva opustený. 
Venujme preto pozornosť aj my, učitelia a študenti na Slanickej osade,  tomuto slovenskému národnému  buditeľovi. Zaslúži si to.
 V Dome kultúry v Námestove –v knižnici sa uskutoční  dňa 29. apríla 2019 spomienkové podujatie  o živote a diele Martina Hamuljaka spojené s   kultúrnym programom. Podobné podujatie sa chystá aj v rodisku autora. P
Navštívme príležitostne  námestovský cintorín a vzdajme mu hold pri jeho pomníku.
Prípadne zablúďme v rámci svojich prechádzok aj do Oravskej Jasenice, kde je na jeho počesť zriadená pamätná izba. Tá je otvorená celoročne a sprístupnená na požiadanie vyčleneným pracovníkom obecného úradu.

Nájdime si čas aj na takéto stretnutia. Iba tak naplníme myšlienku ctiť si odkaz svojich predkov.

                                                                                                                                      /LS/

 
Vytlačiť E-mail

OBCHODNÁ AKADÉMIA - BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

 • Chceš sa baviť o peniazoch, aj keď ich nemáš?
 • Chceš poznať taje ekonomiky?
 • Chceš vedieť, aké sú úskalia a výhody podnikania? Skúsiť si to na vlastnej koži?
 • Chceš vedieť správne investovať?
 • Chceš sa vedieť, ako správne viesť ľudí?
 • Vedieť písať na počítači aj so zatvorenými očami?
 • Chceš vedieť, z čoho vlastne žije štát?
 • Chceš vedieť odprezentovať svoj nápad?
 • Máš rád analýzy a správne vyplnené tabuľky?
 • Chceš toto všetko zvládnuť aj v angličtine ako rodený Angličan?

A k tomu všetkému ťa nesmierne baví angličtina a veríš, že by to mal byť tvoj druhý materinský jazyk?

Poď študovať na bilingválnu obchodnú akadémiu na Slanickú osadu!

Prečo študovať u nás?

 • v prvom ročníku 20 hodín anglického jazyka,
 • pravidelné hodiny s lektorom,
 • vyučovanie nosných odborných predmetov v angličtine,
 • široká ponuka moderných ekonomických predmetov,
 • podnikateľské vzdelávanie,
 • moderné vybavenie,
 • pokojné prostredie,
 • počas štúdia možnosť praxe v zahraničí,
 • nadväzujúce štúdium na VŠ.

Svetom ekonómie, manažmentu a marketingu ťa prevedieme interaktívnou formou tak, aby si získal čo najviac praktických skúseností použiteľných v praxi a to aj po anglicky!

Mať dnes ekonomické myslenie, znamená v budúcnosti byť úspešným a bohatým...

 
Vytlačiť E-mail

 „Čokoláda je fajn, ale kniha je láska.“

14.  február nie je len deň, keď podarujete človeku, ktorého milujete čokoládu či kvet. Ľudia po celom svete vedia, že je i dňom, keď môžete darovať knihu, ako prejav lásky, priateľstva, náklonnosti. Svojmu priateľovi či láske, no i úplne cudziemu človeku. Kým kvety zvädnú, čokoládu zjete a obal zahodíte do koša, kniha ostane navždy. Navždy bude skrývať svoje tajomstvá, svoj svet. Nikdy nebude taká nemoderná. A navždy bude odkazom na deň, keď ste nezabudli, že  14. februára nie je len Valentín, ale i
               MEDZINÁRODNÝ    DEŇ    DAROVANIA   KNÍH.

Tento pekný sviatok oslavujú milióny ľudí po celom svete a to nielen knihomoľov. No i tých, ktorí vedia, že kým vy môžete mať plnú knižnicu úžasných diel, niektorí to šťastie nemajú. A čo urobiť? To je jednoduché. Kúpte knihu, ktorá pre vás niečo znamená. O ktorej viete, že by sa niekomu mohla páčiť, ktorá by niekoho mohla dostať do iného sveta či vytvoriť mu rovnaké zimomriavky ako vám, nalepte na ňu túto nálepku a darujte mu ju.

Pretože len málo darčekov môže byť osobnejších, ako správne vybratá kniha. A čo s knihou, ktorú ste už prečítali a viete, že sa k nej už nevrátite? Budeme radi, keď  ju venujete   do  nášho školského knihomatu a pomôžete ho týmto spôsobom aktualizovať. Vášniví  čitatelia sa vám poďakujú.

K T O   R Á D    Č Í T A,  N I K D Y    N I E     J E    S Á M............