forex trading logo

Úvod
Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo
Vytlačiť E-mail

OZNAMENIE

  • nástup žiakov do školy sa stanovuje na deň  2. 9. 2019 (pondelok) o 8.00 hod. pred budovu školy.

Žiaci prvého ročníka si sebou si prineste:

  • posledné školské vysvedčenie                                        
  • písacie potreby                
  • zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve (neplatí pre bilingválnu OA)                                                                     

Dňa  2. 9. 2019 o 8.30 hod. sa v jedálni školy uskutoční rodičovské združenie pre rodičov  žiakov 1. ročníka.         

PRACOVNÉ OBLEČENIE

Ceny pracovného oblečenia pre jednotlivé študijné a učebné odbory sú orientačné:

Odbor kuchár 4. roč.                                                
chlapci             54,00 €
dievčatá           54,00 €
Odbor čašník 4. roč.
chlapci            71,00 €
dievčatá           75,00 €
Odbor kuchár 3. roč.
chlapci             54,00 €
dievčatá           54,00 €
Odbor čašník 3 roč.
chlapci            71,00 €
dievčatá           75,00 €
Odbor cukrár 3. roč.
chlapci            54,00 €
dievčatá           54,00 €
Odbor hotelová akadémia 5. roč.
chlapci            125,00 €
dievčatá           130,00 €

Odbor obchodný pracovník 4. roč. a mäsiar 3. roč. – duálne vzdelávanie: pracovné oblečenie zabezpečuje a hradí zamestnávateľ, kde budú žiaci vykonávať odborný výcvik.

Pri zabezpečovaní pracovného oblečenia sme plne využívali množstvové  rabaty výrobcov, čo zlacňuje cenu pracovného oblečenia. Poštový poukaz – šek  na zaplatenie pracovného oblečenia žiaci dostanú počas mesiaca september.  Tento šek  môžete  uhradiť na pošte, priamo v pokladni školy alebo bankovým prevodom najneskôr do 30. 09. 2019.

Žiaci, ktorí  chcú  mať  obedy od  5. 9. 2019, je  potrebné ich  nahlásiť v  pokladni  školy do 4. 9. 2019 o 8.00 hod. Cena obeda je 1,33 €. Informácia pre ubytovaných žiakov: cena raňajky – 0,69 €, desiata – 0,57 €, obed 1,33 €, olovrant – 0,38 €, večera 0,84 €. Ubytovanie v školskom internáte je za 13,50 €/mesiac.

Informácie a pokyny pre žiakov a rodičov žiakov ubytovaných v školskom internáte v školskom roku 2019/2020

1) Nástup žiakov na ubytovanie do školského internátu v Súkromnej Spojenej škole EDUCO,  Slanická osada 2178, Námestovo je 01. 09. 2019 v čase od 14.00 hod. do 19.00 hod.

2) Žiak si pri nástupe na ubytovanie do školského internátu prinesie so sebou:

  • preukaz poistenca
  • domáce oblečenie, pyžamo, prezuvky, vychádzkovú a športovú obuv
  • veci osobnej potreby, hygienické potreby.
 
Vytlačiť E-mail

Finále celoslovenského kola Môj projekt pre región 2019 sme vyhrali.

Žiačky 3. OB pod vedením  Ing. Anny Chorvátovej odprezentovali svoj nápad pre región a doniesli z celoslovenského kola v Banskej Bystrici prvé miesto. Inovatívny program sa vyučuje pod záštitou JASLOVENSKO na hotelovej akadémii a v bilingálnej obchodnej akadémii.

 
Vytlačiť E-mail

Slaničiari pod Babou horou

Pavol Országh Hviezdoslav prežil všetky svoje tvorivé roky na Orave a hájovňa pod Babou horou bola častým miestom oddychu počas jeho výletov do prírody. V krásnej oravskej prírode nachádzal inšpiráciu pre svoje diela.

V piatok  21. júna  2019  sme mali možnosť -  žiaci  3. AB, 1. NŠ, 2. BOA, 2. CDF a vybraní žiaci 3. BOA na čele s p.  Sivčákovou, Grobarčíkovou a Pavlíkovou -  navštíviť  toto malebné  miesto.   
 Lektorka v hájovni - pani Goláková nám priblížila chvíle básnika strávené v rodine hájnika Lacha   v lone prekrásnej oravskej prírody.  Spomenula  i  známy  príbeh  Miška  Čajku a jeho ženy  Hanky, hlavne ich lásky ohrozenej  pyšným Artušom Villánim.
 Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy je prvým a jediným   literárnym múzeom na Slovensku, ktoré je venované  dielu básnika. Otvorené bolo v roku 1979.
 Lektorka nám rozprávala  o advokátskej práci Hviezdoslava, o jeho ľudskom a láskavom prístupe k chudobným ľuďom, o tom, ako ho oravské panstvo nemalo rado, lebo vždy hájil práva biednych.

 Vo vedľajšej budove nás zaujala   expozícia venovaná pamiatke ďalšieho oravského spisovateľa Mila Urbana. Milo Urban  sa v tejto hájovni  pred  115  rokmi narodil / 24. 8. 1904/. Preslávil sa  predovšetkým románom  Živý bič, ktorý napísal ako 21 ročný.  Lektorka  nás zvlášť upozornila  na spomienkové memoáre spisovateľa, ktoré vyšli pod názvom  Zelená krv: Spomienky hájnikovho syna a spomenula aj to, ako bol autor nespravodlivo súdený, obvinený a neskôr rehabilitovaný za svoje  pôsobenie v  časopise Gardista. Exkurzia  bola plná rôznorodých emócií. Okrem výkladu o živo­te oravských velikánov sme mali možnosť obdivovať úžasnú prírodu,  vtáčí spev či  300 ročnú lipu, pod ktorou sedával P. O. Hviezdoslav a díval sa na hviezdy. Výlet sme zavŕšili   pešou  prechádzkou  ku chate na   Slanej  vode, kde sme si oddýchli pri kofole, kávičke či  dobrom obede. Sme radi, že sme mohli  reálne spoznať  pôsobisko našich oravských velikánov a už teraz sa tešíme  na ďalšie literárne exkurzie po čarovných zákutiach  našej  krásnej   Oravy.